SOFINANCIRANJE PROJEKTA “VAVČER ZA TRŽNE RAZISKAVE TUJIH TRGOV”
 
Namen projekta kot vir informacij je bil pripraviti sistematično, strukturirano analizo stanja in konkurence, ter oceno tržnega potenciala pri obstoječih in novih poslovnih partnerjih za ponudbo wellness opreme in storitev na območju trga Hrvaške.
 
Upravičenec: ART-PE d.o.o.
 
Trajanje projekta: april – avgust 2019
 
Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.